44. Festiwal – Zespoły uczestniczące

Zespoły udział w 44. Festiwalu Barbórkowym Chórów Akademickich.

1.      Big Band Politechniki Wrocławskiej – kier. art. Wojciech Nycz

2.      Spiritual Singers Band

3.      Chór Kameralny „Angelus” Zespołu Szkół nr 3 we Wrocławiu – dyrygent Barbara Szarejko-Nestor

4.      „Ars Cantandi” Chór Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – dyrygent Anna Grabowska-Borys

5.      Zespół Wokalny „Rondo” – dyrygent Małgorzata Podzielny

6.      Chór Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – dyrygent Jolanta Szybalska-Matczak

7.      Zespół Wokalny „Più Mosso” Filii we Wrocławiu SWPS, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego – dyrygent Dominik Jarocki

8.      Chór „Medici Cantantes” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – dyrygent Magdalena Wojtas

9.      SKAN Wokalnej Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu – dyrygent Agnieszka Franków-Żelazny

10.  Zespół Wokalny „Inspiro Ensemble” Poznań – dyrygent Aleksandra Wojtaszek

11.  Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej – kier. art. Małgorzata Sapiecha-Muzioł

12.  Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach – kier. art. Tomasz Giedwiłło