43. Festiwal – Zespoły uczestniczące

Zespoły udział w 43. Festiwalu Barbórkowym Chórów Akademickich.

1. Chór „Medici Cantantes” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – dyrygent Magdalena Lipska

2. Chór Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu – dyrygent Jolanta Szybalska-Matczak

3. Chór „La Tredici Cantante” Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu – dyrygent Wanda Merwińska

4. Chór Gimnazjum nr 23 we Wrocławiu – dyrygent Małgorzata Rajczyba

5. Chór „Melikos 1” Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu – dyrygent Izabela Kulpa

6. Chór „Concordia” VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu – dyrygent Natalia Kozik

7. Chór „Pryma Voce” III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy – dyrygent Joanna Janas

8. Chór Liceum Ogólnokształcącego nr XVII we Wrocławiu – dyrygent Barbara Szarejko-Nestor

9. Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – dyrygent Marek Gandecki

10. Chór Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – dyrygent Aleksandra Paszek-Trefon, Maria Januszkiewicz

11. Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej – dyrygent Dariusz Zimnicki

12. Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach – kierownictwo artystyczne Tomasz Giedwiłło

13. Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej – kierownictwo artystyczne Małgorzata Sapiecha – Muzioł