41. Festiwal – Zespoły uczestniczące

 

Poniżej przedstawiamy listę zespołów biorących udział w 41. Festiwalu Barbórkowym:

STOLTZER ENSEMBLE, w składzie: Piotr Karpeta, Maciej Gocman, Radosław Pachołek, Rafał Chalabala

Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej, dyr. Małgorzata Sapiecha-Muzioł

Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium”, dyr. Alan Urbanek

Chór Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dyr. Jolanta Szybalska-Matczak

Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dyr. Artur Wróbel

Chór „Medici Cantantes” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiudyr. Magdalena Lipska (kier. art. Agnieszka Franków-Żelazny)

Chór Kameralny WPA UAM w Kaliszu, dyr. Beata Szymańska

– Poznański Chór Kameralny „Fermata”, dyr. Mateusz Sibilski

Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dyr. Przemysław Pałka

Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, dyr. Jan Borowski

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kier. art. Tomasz Giedwiłło)

 

– Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu