41. Festiwal – Program

Festiwal odbędzie się w dniach 04-07 grudnia 2014

 

KONCERT INAUGURACYJNY: 4 grudnia 2014, godz. 19.00, Aula Lepoldina, Uniwersytet Wrocławski

STOLTZER ENSEMBLE

Piotr Karpeta, Maciej Gocman, Radosław Pachołek, Rafał Chalabala

 

KONCERT FESTIWALOWY: 5 grudnia 2014, godz. 19.00, Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej , dyr. Małgorzata Sapiecha-Muzioł

– Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium”dyr. Alan Urbanek

 Chór Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiudyr. Jolanta Szybalska-Matczak

– Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiudyr. Artur Wróbel

– Chór „Medici Cantantes” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiudyr. Magdalena Lipska (kier. art. Agnieszka Franków-Żelazny)

 

KONCERT FESTIWALOWY: 6 grudnia 2014, godz. 18.00, Aula Leopoldina

– Chór Kameralny WPA UAM w Kaliszu, dyr. Beata Szymańska

– Poznański Chór Kameralny „Fermata”, dyr. Mateusz Sibilski

Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniudyr. Przemysław Pałka

– Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białejdyr. Jan Borowski

 

KONCERT FINAŁOWY7 grudnia 2014, godz. 18.00, Sala Filharmonii Wrocławskiej

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kier. art. Tomasz Giedwiłło)

Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej (kier. art. Małgorzata Sapiecha-Muzioł)

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

DYRYGENT: Małgorzata Sapiecha-Muzioł

Najpiękniejsze fragmenty chóralne z Mszy Żałobnych 

(W. A. Mozart, G. Verdi, L. Cherubini, G. Faure, J. Rutter)