41. Festiwal – Program

Znane są szczegóły programu 41. Festiwalu Barbórkowego:

 

KONCERT INAUGURACYJNY: 4 grudnia 2014, godz. 19.00, Aula Lepoldina, Uniwersytet Wrocławski

STOLTZER ENSEMBLE

Piotr Karpeta, Maciej Gocman, Radosław Pachołek, Rafał Chalabala

 

KONCERT FESTIWALOWY: 5 grudnia 2014, godz. 19.00, Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski

Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej , dyr. Małgorzata Sapiecha-Muzioł

Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium”, dyr. Alan Urbanek

Chór Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dyr. Jolanta Szybalska-Matczak

Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dyr. Artur Wróbel

Chór „Medici Cantantes” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dyr. Magdalena Lipska (kier. art. Agnieszka Franków-Żelazny)

 

KONCERT FESTIWALOWY: 6 grudnia 2014, godz. 18.00, Aula Leopoldina

Chór Kameralny WPA UAM w Kaliszu, dyr. Beata Szymańska

– Poznański Chór Kameralny „Fermata”, dyr. Mateusz Sibilski

Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dyr. Przemysław Pałka

Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, dyr. Jan Borowski

 

KONCERT FINAŁOWY: 7 grudnia 2014, godz. 18.00, Sala Filharmonii Wrocławskiej

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kier. art. Tomasz Giedwiłło)

Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej (kier. art. Małgorzata Sapiecha-Muzioł)

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

DYRYGENT: Małgorzata Sapiecha-Muzioł

Najpiękniejsze fragmenty chóralne z Mszy Żałobnych

(W. A. Mozart, G. Verdi, L. Cherubini, G. Faure, J. Rutter)