Program 40. Festiwalu

Znany jest program 40. Festiwalu Barbórkowego Chórów Akademickich. Serdecznie zapraszamy na koncerty.

 KONCERT INAUGURACYJNY

 4 grudnia, środa, godz.19:00, Aula A-1 Politechniki Wrocławskiej

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej
Poznańskie Słowiki
dyrygent Maciej Wieloch
(link do strony chóru)

I KONCERT FESTIWALOWY

  5 grudnia, czwartek, godz.19:00, Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego

  Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej Consonanza
dyrygent Marta Kierska-Witczak
(link do strony chóru)

Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dyrygent Agnieszka Franków-Żelazny
(link do strony chóru)

 Chór Kameralny Senza Rigore Akademii Muzycznej im.Karola Lipińskiego we Wrocławiu
dyrygent Jolanta Szybalska-Matczak
(link do strony chóru)

   Chór Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im.Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
dyrygent Maciej Wojciechowski

   Chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
dyrygent Alan Urbanek
(link do strony chóru)

KONCERT JUBILEUSZOWY
(w ramach II Koncertu Festiwalowego)

 6 grudnia, piątek, godz.19:00, Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego

  Akademicki Chór (Górniczy) Politechniki Wrocławskiej
(link do strony chóru)
dyrygenci:
Mirosława Jura-Żegleń, Dorota Słowikowska-Mikoś, Agnieszka Franków-Żelazny, Małgorzata Sapiecha-Muzioł, Artur Wróbel

 

  III KONCERT FESTIWALOWY

  7 grudnia, sobota, godz:18:00, Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego

  Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu
dyrygent Marek Gandecki

  Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku
dyrygent Edward Kulikowski
(link do strony chóru)

  Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej
dyrygent Elżbieta Krzemińska
(link do strony chóru)

   Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dyrygent Arkadiusz Kaczyński
(link do strony chóru)

  Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
dyrygent Dariusz Zimnicki
(link do strony chóru)

 

 KONCERT FINAŁOWY

  8 grudnia, niedziela, godz:19:00, Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, ul. Ojców Oblatów we Wrocławiu

   John Rutter – Requiem

   Olga Ksenicz sopran

  Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach
kierownictwo artystyczne Tomasz Giedwiłło

(link do strony chóru)

  Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej
kierownictwo artystyczne Małgorzata Sapiecha-Muzioł

(link do strony chóru)

  Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu
dyrygent Małgorzata Sapiecha-Muzioł

  wstęp wolny

  prowadzenie koncertów – Iwona Klein-Polak