38. edycja – 2011 rok: Festiwal Barbórkowy Chórów Akademickich

W dniach 2-4 grudnia 2011 r. w zabytkowych wnętrzach gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego: w Auli Leopoldyńskiej i Oratorium Marianum rozbrzmiewała muzyka chóralna w ramach 38. Festiwalu Barbórkowego Chórów Akademickich.

 

Impreza ta, mająca wieloletnią tradycję, od początku swojego istnienia organizowana jest przez Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej pod patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej i skupia rokrocznie najlepsze zespoły akademickie z Polski oraz z zagranicy. Dyrektorem artystycznym festiwalu od kilkunastu lat jest Małgorzata Sapiecha-Muzioł, dyrygent oraz kierownik artystyczny naszego chóru. W organizację festiwalu zaangażowani czynnie są prawie wszyscy członkowie naszego chóru, którym jego zarząd wraz z dyrygentem powierza liczne obowiązki.

W tegorocznym festiwalu wzięło udział 12 chórów, prezentując swój repertuar na trzech koncertach, których program był ciekawy i różnorodny: od muzyki poważnej z różnych epok po wokalne opracowania przebojów muzyki pop. Tradycyjnie na zakończenie festiwalu zaprezentowano wielką formę wokalno-instrumentalną: tym razem „Requiem” d-moll W.A.Mozarta w wykonaniu czworga solistów, z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej oraz trzech chórów, w kościele św. Marii Magdaleny przy ul. Szewskiej.

Nasz chór wystąpił w repertuarze a capella, prezentując cztery pieśni: „Pater noster” J.Świdra, „Triswiatoje” G.Łapajewa, „Shenandoah” w aranż. J.Erba, „Dansa de Castelltersol” w araż. J. Serra i M. Oltra oraz zaśpiewał finałowe „Requiem” Mozarta.

Należy podkreślić, że publiczność festiwalowa doceniła wysoki poziom artystyczny występujących zespołów, przybywając licznie na wszystkie koncerty i nagradzając zespoły gromkimi brawami. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się koncert finałowy, który rozpoczął się w kościele św.Marii Magdaleny o godz. 23.00 dla uczczenia 300. rocznicy śmierci genialnego kompozytora – W.A.Mozarta, która przypada 5 grudnia. Wzruszona publiczność długo oklaskiwała nasze wspólne dokonanie. Kolejna, 38. edycja naszego festiwalu przeszła do historii.

Szczegóły na plakacie poniżej.

Anna Kiczko

 


Podczas KONCERTU FINAŁOWEGO wykonano „Requiem d-moll” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Skład wykonawczy:

 

Joanna Zawartko (sopran)

Joanna Grocholska (alt)

Simon Esteban la Rosa (tenor)

Damian Konieczek (bas)

 

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

Chór i Orkiestra „Silesian Singers and Players”

 

słowo o muzyce: Marek Dyżew

 

Małgorzata Sapiecha-Muzioł (dyrygent)

 

Program Festiwalu: