36. edycja – 2009 rok: Międzynarodowy Festiwal Barbórkowy Chórów Akademickich

Po raz pierwszy w 36-letniej historii Festiwalu miał on rangę Festiwalu Międzynarodowego. Udało się zaprosić chór z Moskwy (Federacja Rosyjska)  i Chór z Ostrawy (Republika Czeska).

Ponadto dzięki współpracy z Akademią Muzyczną udało się zorganizować specjalny koncert, który był jednocześnie koncertem laureatów IV MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU DYRYGENTURY CHÓRALNEJ „W STRONĘ POLIFONII” zorganizowanego przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu.

Z kolei współpraca z Filharmonią Wrocławską im. Witolda Lutosławskiego zaowocowała Koncertem Finałowym, który się odbył w Sali Koncertowej Filharmonii i był godnym zwieńczeniem Festiwalu. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać monumentalnych dzieł Wojciecha Kilara – Angelus i Exodus w wykonaniu 120 osobowego chóru i 80 osobowej orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Pani Małgorzaty Sapiechy-Muzioł, która pełniła również funkcję Dyrektora Artystycznego 36 Międzynarodowego Festiwalu Barbórkowego Chórów Akademickich.

36 Festiwal przeszedł do historii dzięki dużej grupie osób, które bezinteresownie poświęciły swój czas dla jego udanej organizacji za co należą się słuszne podziękowania.

Szczególnie serdecznie należy podziękować chórzystom  AChPWr: Krzysiowi Górskiemu, Basi Gontar, Przemkowi Lizurejowi, Andrzejowi Teisseyre, Michałowi Waszkielewiczowi, Piotrkowi Guzikowskiemu, Ani i Markowi Turowskim, Ani Orpel, Anicie Antonik, Pawłowi Skibie, Pawłowi Horoszce, Ani Małaczyńskiej. Ponadto należą się podziękowania – Dyrektorowi Filharmonii Andrzejowi Kosendiakowi, ks. Adrianowi Kosendiakowi – za zorganizowanie koncertu w kościele pw Św. Maurycego, Jackowi Muziołowi – za wielką pomoc organizacyjną.

Szczególne podziękowania należą się dr inż. Zbigniewowi Sroce, Prorektorowi Politechniki Wrocławskiej, p. Krystynie Dębskiej z Sekretariatu Prorektora i p. mgr inż. Michałowi Skalnemu z Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej.

 

Program Festiwalu: