35. edycja – 2008 rok: Ogólnopolski Festiwal Chórów Akademickich „Barbórka 2008”

XXXV Ogólnopolski Festiwal Chórów Akademickich „Barbórka 2008″ pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr inż. Tadeusza Więckowskiego odbył się 4-7 grudnia 2008. W Festiwalu udział wzięli:

– Ars Cantus

– Chór” Ars Cantadi” Uniwerstetu Ekonomicznego we Wrocławiu

– Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– Chór kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu

– Chór kameralny Politechniki Wrocławskiej „Consonanza”

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

– Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

-Chór Kameralny Akademii Rolniczej w Szczecinie

– Chór Kameralny „Frassini Maggiori”

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Poznański Chór Kameralny „Fermata” Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania

PROGRAM FESTIWALU: