34. edycja – 2006 rok: Ogólnopolski Festiwal Chórów Akademickich „Barbórka 2007”

XXXIV Ogólnopolski Festiwal Chórów Akademickich „Barbórka 2007” pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr inż. Tadeusza Lutego odbył się 6-9 grudnia 2007. W Festiwalu udział wzięli:

– Chór kameralny Politechniki Wrocławskiej „Consonanza”

– Zespół Tańca Dawnego „Serenissima Wratislavia”

– Zespół Muzyki Dawnej „Dekameron”

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

– Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej „Wrocławscy Madrygaliści”

– Zespół Wokalny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej „Axion”

– Chór kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Chór Dziewczęcy „Skowronki” Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu

– Chór Mieszany „Educatus” Akademii Pedagogicznej w Krakowie

– Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM FESTIWALU: