33. Festiwal Barbórkowy Chórów Akademickich

XXXIII Ogólnopolski Festiwal Chórów Akademickich „Barbórka 2006” pod honorowym patronatem J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr inż. Tadeusza Lutego odbył się 1-5 grudnia 2006. Festiwal zbiegł się w czasie z obchodami 60 lat Chóralistyki wrocławskiej. W Festiwalu udział wzięli:

– „Collegio di Musica Sacra”

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Chór Akademii Muzycznej w Katowicach

– Chór kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu

– Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

– Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

– Chór Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

– Chór „Harmonia-Sygnał”

– Chór „Bajkonutki” Przedszkola nr 66

– Chór „Bel Canto” Szkoły Podstawowej nr 17

– Chór „Con Fuoco” Gimnazjum nr 3

– Chór „Hand of God” Zespołu Szkół nr 1

– Chór „Maksymilianum” Parafii p.w. św. M. M. Kolbego

– Chór Kameralny „Canta Nobiscum” Parafii p.w. św. M. Archanioła

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

– Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium”

– Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej Filii w Legnicy

– Zespół Wokalny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– Chór i Orkiestra „Silesian Singers and Players”

PROGRAM FESTIWALU: