32. Festiwal Barbórkowy Chórów Akademickich

XXXII Ogólnopolski Festiwal Chórów Akademickich „Barbórka 2005” odbył się 1-4 grudnia 2005r. pod honorowym patronatem J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr inż. Tadeusza Lutego. W Festiwalu udział wzięli:

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

– Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– Chór kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu

– Chór Kameralny „Axion” Politechniki Wrocławskiej Filii w Legnicy

– Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

– Zespół Wokalny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– Chór kameralny Politechniki Wrocławskiej „Consonanza”

– Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

– Chór Kameralny „Astrolabium” Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Orkiestra Kameralna „Wratislavia”

PROGRAM FESTIWALU: