29. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich

XXIX Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich pod patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej Prof. dr inż. Tadeusza Lutego odbył się w dniach 6-8 grudnia 2002. W Edycji Festiwalu udział wzięli:

– Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej Filii w Legnicy

– Zespół Wokalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu „Senza Rigore”

– Cappella Musicae Antiquae Orientalis (Poznań)

– Akademicki Chór Politechniki Wrocłąwskiej

– Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium”

– Chór Akademii Medycznej we Wrocławiu

– Chór Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Chór Instytutu Pedagogiki Muzycznej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

– Chór kameralny Politechniki Wrocławskiej „Consonanza”

– Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 10