28. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich

XXVIII Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich odbył się w dniach 7-9 grudnia 2001r. W Edycji Festiwalu wzięli udział:

– Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses

– Chór Akademicki „Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej „Consonanza”

– Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium”

– Akademicki Chór „Dramma per musica” Uniwersytetu Opolskiego

– Chór Akademicki „DRAMMA PER MUSICA” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu

– Zespół Wokalny Pro Forma Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

– Akademicki Chór Politechniki Śląskiej

– Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego

– Kameralny Chór Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

– Zespół Wolkalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu „Senza Rigore”

– Wrocławska Orkiestra Akademicka pod patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej