24. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich

XXIV Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich pod honorowym protektoratem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Andrzeja Mulaka odbył się 12-14 grudnia 1997 r. W Festiwalu udział wzięli:

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

– Chór Żeński PLM im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu „Puallae Cantates”

– Zespół Pieśni Dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy

– Chór Instytutu Pedagogiki Muzycznej WSP w Bydgoszczy

– Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium”

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Chór Wratislaviense Collegium Musicum Cathedrale

– Chór „Dominanta” z Akademii Ekonomicznej z Krakowa

– Poznański Chór Kameralny „Fermata”

– „Collegium Cantorum” Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej

– Chór „Rezonans con tutti” w Zabrzu

– Wrocławski Chór chłopięcy „Pueri Consonantes”

– Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Opolu