22. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich

XXII Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich pod honorowym protektoratem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż Andrzeja Wiszniewskiego odbył się 7-10 grudnia 1995 r. W edycji Festiwalu udział wzięli:

– Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego

– Chór Wratislaviense Collegium Musicum Kathedrale

– Chór kameralny Politechniki Wrocławskiej „Consonanza”

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

– Chór Akademii Medycznej w Warszawie

– Chór „Mrija” Akademii Ekonomicznej we Lwowie

– Chór Studencki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Chór „Dominanta” z Akademii Ekonomicznej z Krakowa

– Chór Akademicki Akademii Medycznej w Białymstoku

– Chór „Harmonia”  Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

– Warszawski Chór Międzyuczelniany

– Orkiestra Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu