19. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich

XIX Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich odbył się 3-6 grudnia 1992r. W edycji Festiwalu udział wzięli:

– Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego

– Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium”

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

– Akademicki Chór Politechniki Śląskiej

– Wrocławski Chór Duszpasterstw Akademickich „Szumiący Jesion”

– Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– Chór mieszany Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Częstochowie

– Orkiestra Wydziału Wychowania Muzycznego