18. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich

W XVIII Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich pod honorowym protektoratem JM Rektora Prof. Andrzeja Wiszniewskiego odbył się 5-8 grudnia 1991. W edycji Festiwalu udział wzięli:

– „Camerata Wratislaviensis” Chór i Zespół Instrumentalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– Chór „I Cantori Di Perugia”

– Chór „Rezonans con tutti” w Zabrzu

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

– Chór i Orkiestra Wratislaviense Collegium Musicum Kathedrale

– Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego

– Akademicki Chór „Cantata” Politechniki Krakowskiej

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Wrocławski Chór Duszpasterstw Akademickich „Szumiący Jesion”

– Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

– Samozależny Nierządny Zespół Wokalny „Lelum Polelum” WSP z Olsztyna

– Orkiestra Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu