17. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich

XVII Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich odbył się w dniach 6-9 grudnia 1990r. W Festiwalu udział wzięli:

– Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego

– Chór mieszany Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Częstochowie

– Żeński Chór Akademicki „DRAMMA PER MUSICA” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

– Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Łodzi z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego

– Chór „Cantores” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze

– Kameralny Chór Instytutu Chemiczno-Technologicznego z Iwanowa (ZSRR)

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Chór Akademii Medycznej w Poznaniu

– Akademicki Chór „Diesma” z Rygi (Łotwa)

– Chór Akademicki im. Prof.. W. Wawrzyczka Akademii Rolniczo- Technicznej w Olsztynie

– Chór i Orkiestra Wratislaviense Collegium Musicum Kathedrale