16. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich

XVI Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich pod honorowym protektoratem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż Jana Kmity odbył się w dniach 7-10 grudnia 1989r. W Festiwalu udział wzięli:

– Żeński Chór Akademicki „DRAMMA PER MUSICA” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu

– Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– Żeński Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie

– Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

– Akademicki Chór Kameralny ” Collegium Cantianum” w Poznaniu

– Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej

– Studencki Zespół Muzyki Dawnej „Madrygaliści” w Czechowicach-Dziedzicach

-Chór „Harmonia” Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

– Chór Kameralny w Charkowie

– Chór „Dominanta” z Akademii Ekonomicznej z Krakowa

– Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Łodzi

– Wrocławski Chór Duszpasterstw Akademickich „Szumiący Jesion”

– Chór Żeński Muzyczno-Pedagogicznej Szkoły im. F. Kołessy we Lwowie

– Chór „Rezonans con tutti” w Zabrzu