15. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich

XV Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż Jana Kmity odbył się w dniach 1-4 grudnia 1988r. W Festiwalu udział wzięli:

– Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego

– Chór Akademicki Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

– Chór Akademicki „DRAMMA PER MUSICA” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu

– Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie

-Chór Żeński „Sonantes” Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

– Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

– Chór „Cantores” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze

– Chór Nauczycieli z Bauska (Łotewska SRR)

– „Spirituals Singers Band”

– Żeński Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Chór Mieszany „Cantio Polonica” Młodzieżowego Domu Kultury  w Warszawie

– Chór Akademii Medycznej w Poznaniu

– Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Hradcu Kralove (Czechosłowacja)

– Chór Politechniki z Kowna (Litewska SRR)

– Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu