14. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich

XIV Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich pod honorowym protektoratem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej Prof. dr Hab. inż. Jana Kmity odbył się w dniach 3-6 grudnia 1987r. W ramach Festiwalu odbył się również Finał „Academii Cantat” Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Studenckich, organizowanego w ramach VII Festiwalu Kultury Studentów PRL.

W Edycji Festiwalu udział wzięli:

– Żeński Chór Akademicki „DRAMMA PER MUSICA” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu

– Górniczy Chór Męski Zagłębia Miedziowego przy Domu Kultury Z.G. „Lubin”

– Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej

– Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Chór Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

– Chór Akademicki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

– Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego

– Chór Męski Politechniki Poznańskiej „Cantamus”

– Chór Uczelniany Politechniki Białostockiej

– Chór „Harmonia” Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

– Chór Akademicki Uniwersytetu Szczecińskiego

– Chór Mieszany „Cantio Polonica” Młodzieżowego Domu Kultury  w Warszawie

– Chór Akademicki Akademii Medycznej w Białymstoku

– Chór Politechniki Gdańskiej

– Chór Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

– Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej

– Zespół Wokalny „Affabre Concinui”

Artykuł:

 

Program Festiwalu: