13. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich

XII Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich pod honorowym protektoratem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Jana Kmity odbył się w dniach 4-7 grudnia 1986 w rocznicę 40-lecia powstania „akademickiego Chóru Technickiego”, pierwszego w powojennym Wrocławiu studenckiego zespołu artystycznego.

W Edycji Festiwalu udział wzięli:

– Chór Męski (grupy pokoleniowe chórzystów Politechniki Wrocławskiej z lat 1946-1986)

– Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego

– Orkiestra Symfoniczna Politechniki Budapesztańskiej

– Akademicki Chór Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej

– Chór Akademii Rolniczej w Lublinie

– Akademicki Chór Kameralny ” Collegium Cantianum” w Poznaniu

– Chór „Cantores” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Zespół Kameralny Paśtwowej Orkiestry Symfonicznej „Filharmonia Górnicza” w Gliwicach

– Chór Żeński „Sonantes” Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

– Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego

– Chór Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

– Chór Mieszany „Cantio Polonica” w Warszawie

– Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Łodzi

– Chór Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

– Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

– Chór Akademicki im. Prof.. W. Wawrzyczka Akademii Rolniczo- Technicznej w Olsztynie

– Żeński Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie

– Chór Uczelniany Politechniki Białostockiej

– Chór Akademicki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

– Akademicki Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach

– Orkiestra Państwowej Filharmonii we Wrocławiu

– Chór „Dominanta” z Akademii Ekonomicznej z Krakowa

– Chór Akademicki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku