11. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich

XI Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich pod honorowym protektoratem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. Inż. Jana Kmity odbył się w dniach 7-9 grudnia 1984 r. W Edycji Festiwalu udział wzięli:

– Chór Akademicki Akademii Medycznej w Białymstoku

– Chór Akademicki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku

– Akademicki Chór Mieszany ” Harmonia” w Cieszynie

– Akademicki  Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Chór „Dominanta” z Akademii Ekonomicznej z Krakowa

– Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego

– Chór Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

– Chór Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

– Chór Żeński Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

– Chór Akademii Medycznej w Poznaniu

– Chór Męski Politechniki Poznańskiej „Cantamus”

– Chór Akademicki Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza

– Chór Kameralny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

– Warszawski Chór Międzyuczelniany

– Akademicki Chór Górniczy Politechniki Wrocławskiej