8. Festiwal Barburkowy Chórów Studenckich

VIII Festiwal Barburkowy Chórów Studenckich przebiegał w rocznicę XXXV-lecia powstania Akademickiego Chóru Technickiego we Wrocławiu w dniach 12-13 XII 1981 r.. Spadkobierca tradycji chóru Lwowskiego tj. Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej wystąpił na rozpoczęcie Festiwalu.

Uczestnicy Festiwalu:

– Akademicki Chór Górniczy Politechniki Wrocławskiej, dyr. Piotr Ferensowicz

– Chór Akademicki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyr. Józef Szulc

– Chór Akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, dyr. Irena Marciniak

– Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyr. Stanisław Kulczyński

W ramach koncertu specjalnego podczas którego wykonano „Mszę Koronacyjną C-dur” W. A. Mozarta (dyr. Stanisław Krukowski) wystąpili:

– Chór Żeński Uniwersytetu Wrocławskiego

– Chór Męski „Cantilena” przy WDK we Wrocławiu

– Akademicki Chór Górniczy Politechniki Wrocławskiej

– Zespół instrumentalny Państwowej Filharmonii we Wrocławiu

Program Festiwalu: