7. Festiwal Barburkowy Chórów Studenckich

VII Festiwal Barburkowy Chórów Studenckich został połączony wraz z uroczystościami jubileuszu działalności, X lat, Akademickiego Chóru Górniczego Politechniki Wrocławskiej. Edycja Festiwalu miała miejsce wAuli Leopoldina UWr w dniach 5-7 XII 1980 r.

 

5 XII w ramach Festiwalu wystąpili:

– Akademicki Chór Uniwersytetu Wrocławskiego, dyr. Marek Zborowski

– Akademicki Chór Akademii Rolniczej we Wrocławiu, dyr. Jan Sobieski

– Akademicki CHór Górniczy Politechniki Wrocławskiej, dyr. Piotr Ferensowicz. Koncert jubileuszowy

 

6 XII w ramach Festiwalu wystąpili:

– Chór Akademicki Dominanta Akademii Ekonomicznej w Krakowie, dyr. Zbigniew Ciuraba

– Chór Męski Politechniki Poznańskiej, dyr. Jan Dzięcioł

– Chór Żeński MIR Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Hradcu Kralove, dyr. Lubos Klimes

 

7 XII w ramach Festiwalu wystąpili:

– Chór Kameralny Politechniki „Wrocławscy Madrygaliści”, dyr. Zdzisław Kopac

– Chór Akademicki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyr. Józef Szulc

– Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, dyr. Irena Marciniak

– Akademicki Chór ORGANUM W Krakowie, dyr. Bogusław Grzybek