6. Barburkowe Wieczory Chóralne

W dniach 1-2 XII 1979r. odbyły się VI Barburkowe Wieczory Chóralne.

 

1 XII w Auli Leopoldina UWr. zaprezentowały się zespoły:

– Chór Akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego, dyr. Marek Zborowski

– Akademicki Chór Górniczy Politechniki Wrocłąwskiej, dyr. Marek Zborowski

2 XII w Auli Leopoldina UWr. zaprezentowały się zespoły:

– Chór Akademicki Politechniki Śląskiej z Gliwic, dyr. Józef Szulc

– Chór Męski „CANTILENA” WDK we Wrocławiu, dyr. Tadeusz Zathey

_____________________________________________________