10. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich

X Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich odbył się w dniach: 25-27 XI 1983r.

W Festiwalu udział wzięli:

– Chór Państwowego Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

– Chór Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

– Chór „Collegium Musicum” Politechniki Wrocławskiej

– Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego

– Zespół Pieśni Dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy

– Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

– Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jaegiellońskiego

– Chór Akademicki SGGW Akademii Rolniczej w Warszawie

– Chór Akademicki „Dramma Per Musica” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu

– „Spirituals Singers Band” Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

– Chór Akademii Rolniczej w Lublinie

– Chór Akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze

– Chór „Dominanta” Akademii Ekonomicznej w Krakowie”

– Chór Akademicki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Akademicki Chór Górniczy Politechniki Wrocławskiej

Słowo od dyrygenta, Akademickiego Chóru Górniczego Politechniki Wrocławskiej, umieszczone w Programie Festiwalu:

Program Festiwalu: