1. Festiwal Barburkowy Chórów Akademickich

1 Festiwal Barburkowy Chórów Akademickich został zorganizowany wspólnie z Kolegium Dziekańskim 7 grudnia 1974 r. z inicjatywy dyrygenta Piotra Ferensowicza oraz prezesów zespołu Krzysztofa Buszki i Stanisława Lembasa.

Uczestnikami 1 Festiwalu Barburkowego byli:

– Akademicki Chór Wydziału Pedagogicznego w Hradec Kralove – CSRS

– Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Akademicki Chór Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze

– Akademicki Chór Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej